Utrensning i garaget!

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 7 september 2009 att göra en genomgång av garage och cykelställ. Enligt gällande ordningsregler för garaget är det inte tillåtet att förvara material, däck eller annat som kan utgöra en brandfara.