Byggarbetet av ”Nya Magasinet” startar!

Under vecka 26 kommer NCC att påbörja arbetet med att uppföra ett nytt studentbostadshus på parkeringsytan norr om vår fastighet. Det första steget är att ersätta parkeringsplatserna med temporära platser (senare permanenta) på grönytan utanför Magasinet, mot Carl Bernlunds gata.

Markarbeten för själva huset påbörjas i augusti (v. 32). Från då kommer tyvärr våra gästparkeringsplatser vara otillgängliga under ca 1 års tid. NCC arbetar nu med att ta fram ersättningsplatser åt oss (och grannfastigheterna). Vi återkommer längre fram med mer information om gästparkeringsplatserna. Sophämtningen kommer att fungera som vanligt. Det kommer också vara möjligt att gå in i vår fastighet genom grinden som vanligt.

Vi kommer även att publicera NCC:s nyhetsbrev löpande på denna webbplats.

Kontakta styrelsen om du önskar få mer information.

Se även: http://www.afb.se/sv/Om-AFB/Nyheter/Nytt-bostadsprojekt-for-kompisboende-/