Information från styrelsemöten

Styrelseprotokollen kommer ej längre att publiceras i sin helhet. Bakgrunden är att fokus för närvarande medvetet eller omedvetet ligger på att de ska vara korrekta för publicering mer än att vara det arbetsredskap de är tänkta att vara. Detta medför att protokollen ofta saknar tillräcklig information för uppföljning, bland annat utelämnas alltid namn på styrelsemedlemmar ansvariga för en viss uppgift och texterna hålls korta och onödigt formella. Det finns även aspekten att styrelsen ibland avhandlar frågor rörande enskilda medlemmars försenade betalningar och liknande.

Utförliga mötesanteckningar i renskrivet format kommer i stället att publiceras på hemsidan, på liknande sätt som fram tills nu skett med protokollen. Styrelsen kommer att anstränga sig för att all relevant information även i fortsättningen kommer att vara tillgänglig för medlemmarna!

/ Styrelsen

Motioner till årsmötet

Hallon

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari. Passa även på att föreslå lämpliga styrelsekandidater till valberedningen, tre platser är aktuella att besätta.

epost: info@opalen.org
eller föreningens brevlåda i portgången.

/Styrelsen

Kompostering

Vackert matavfallDen 1 mars inför Lunds Renhållningsverk kompostering i vår bostadsrättsförening.

Varför kompostering?
– Läs mer om vad som händer med matavfallet.

Särskilda komposteringspåsar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt.
Detaljerad information kommer inom kort.

/ Styrelsen

Hissfel trappa C

Hissen i trappa C är sönder.
Felet är lokaliserat och reservdel beställd, beskedet är att det kommer att vara åtgärdat under morgondagen.

/ Styrelsen