Styrelsemötet 2012-03-05

Information från styrelsemötet den 5 mars har publicerats på medlemssidorna.

  • Går det att rädda gårdsgrillen?
  • Upphandling av trapparmatur fortgår – hur gick besiktningen till egentligen?
  • Ny granne – välkommen Christina!
  • Årsmöte 18 april – kallelser på gång så fort bokslutet är klart. Förtäring planeras!
Alla mötesanteckningar hittar du på länken nedan, har du glömt lösenordet, kontakta styrelsen påinfo@opalen.org.

http://opalen.org/for-medlemmar/styrelseprotokoll/
/  Styrelsen

Trappbelysningen

Arbetet med att få rätt på vår glappande och delvis nedsläckta trapphusbelysning pågår. Vi har nu kontaktat besiktningsmannen som kommer att undersöka sina anteckningar och återkomma. Vi beklagar att det drar ut på tiden, men vi vill inte lägga flera hundra tusen på att byta ut armaturerna innan ev garantimöjligheter har utretts grundligt.

/ Styrelsen

Årsmötesdags 18 april!

Ni är väl laddade inför föreningsstämman den 18 april?

Kallelse och anmälningslappar distribueras senast två veckor innan.
Med anledning av husets femårsjubileum kommer föreningen att bjuda på enklare förtäring innan mötet.

/ Styrelsen

Lägenhetsansvar

Det mesta som kan kräva reparation och/eller underhåll i våra lägenheter är respektive lägenhetsinnehavares ansvar. Undantag är ett fåtal saker, t ex huvudstammarna för avlopp, samt delar av värme och ventilationsanläggningar.

Det står varje boende fritt att anlita t ex Clifa för att avhjälpa fel som uppstår, men var medveten om att det i de flesta fall är du som innehavare som blir debiterad kostnaden om det inte rör områden som är föreningsgemensamt ansvar.

Bra att känna till i sammanhanget är att även om det rör sig av den typen av arbete där ROT-avdrag hade kunnat komma i fråga, så går inte Clifa med på ROT-avdrag då de inte vill hantera den ökade administration detta medför.

 

/ Styrelsen

Kompostering

Idag drar sorting av komposterbart material igång i BRF Opalen!

Detaljerad information från Lunds Renhållningsverk kommer att delas ut under dagen. Påsar för kompostering kommer att finnas tillgängliga i varje trapphus ovanpå postfacken.

Lycka till med sorterandet!

/ Styrelsen