Styrelsemöte 2013-02-11

Information från styrelsemötet den 11 februari har publicerats på medlemssidorna.

  • Konsulthjälp från SBC för att driva garantifrågor mot Paulssons
  • Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete införs
  • Ekonomin stabil, underhållsplanen klar, skickas till SBC som underlag för kommande budgetarbete
  • Förberedelserna inför årsmötet är i full gång

Alla mötesanteckningar hittar du här: http://opalen.org/for-medlemmar/styrelsemoten/
/ Styrelsen