Spolning av stammarna – Nycklar till lägenheterna

spolningAngående spolning 5, 6 resp 7 april.

 

 

För er som inte har möjlighet att vara hemma så har följande innehavare anmält att de kan ta hand om er nyckel:

I A-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Ann Olsson
i B-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Olof Wärneryd
i C-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Agneta Marke Lind/Sven Marke
Nycklar bör lämnas i kuvert med tydligt angivet vilken lgh de tillhör.
ordförande Jörgen Nilsson

Vill du bli styrelseledamot?

Det är snart årsmöte och då skall val av styrelse ske. Vi behöver en till ny styrelseledamot. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller har förslag på nya styrelsemedlemmar så hör av dig till valberedningen (se nedan). Det har varit lite svårt att få tillräckligt många att ställa upp så så var gärna frimodig att höra av dig. Vi bör alla hjälpa till med att sköta vår trevliga fastighet och med den situation vi har nu så är det extra angeläget att hitta personer som vill sitta i styrelsen en period.

Vår styrelse tar ett stort ansvar utöver styrelsearbetet och utför många arbetsuppgifter. Exempel på styrelsens nuvarande arbetsuppgifter: ordf., kassör, information till oss medlemmar, nyckel- och tagghantering, skyltar, teknikansvar, serviceansvar, webansvar (hemsida) och trädgårdsansvar. Att betala räkningar och göra bokslut är däremot utlagt på entreprenad.

Valberedningen för Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund.
Per Ola Börjesson, lägenhet C22, telefon 0705590344

Spolning av stammar 5-7 april

spolningHej

Spolning av stammar är nu bestämt till:

 

Trappa A: Tisdag 5 april 8-16
Trappa B – onsdag 6 april 8-16
Trappa C – torsdag 7 april 8-16

Informationsblad har delats ut och finns också uppsatt i trapphusen. Många av oss kan inte vara hemma under hela denna dag och därför kommer vi ordna någon som ni kan anförtro Er nyckel till. Mer info om detta kommer.

Styrelsen