Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Onsdag den 22 april 2020 kl. 18:30
Lokal: Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund

Kallelse och bilagor finns i era postfack. Även blankett för fullmakt. Vi skall se om det också finns möjlighet att koppla upp oss med ngn typ av web-konferens men det är inte säkert att detta är helt enkelt då vi inte har någon köpt applikation och gratisvarianter har begränsningar.

Styrelsen