Protokoll från Extrastämman 30 juni

Nu finns det protokoll från extra föreningsstämman 2020-06-30 under dokumentarkiv – Årsredovisningar och den presentation som gavs finns att läsa under lösenordskyddad medlemsinformation.