Yttre garageporten

Tyvärr går inte den yttre garageporten ned automatiskt efter den öppnats (automatiskt som vanligt). Viktigt att alla hjälps åt att stänga porten manuellt efter sig med den gröna knappen med pil nedåt.

Vi hoppas att den repareras inom någon dag.