Viktig info

Var försiktiga när ni parkerar i garaget där det finns stöttor. Om dessa körs på finns risk att garagetaket kan skadas och i värsta fall kan rasa samman.

Porten mot Karl XII-gatan har skadats och kan inte stängas korrekt. Skadan kommer att åtgärdas de närmsta dagarna.