Möss och råttor

Vi har under det senaste året har besök av möss och råttor på gården ( förråden) och i garage. Styrelsen har träffat avtal med Anticimex om bekämpning av skadedjuren men främst av råttorna. Det har sedan tidigare funnits två traditionella råttfällor i garaget men nu har även elektroniska råttfällor placerats ut på gården, en vid väggen mot Magasinet och en i porten mot Karl XII Gatan. Anticimex övervakar dessa två senare fällor elektroniskt och tömmer dem vid behov. Det kan noteras att vid renoveringen av fasad och uteplatser har inga råttbon hittats.

Föreningen har mössbekämpning anskaffat ett antal traditionella musfällor som vid behov kan avhämtas hos Paul Gullberg.

Om ni upptäcker råttor i garaget vill vi gärna att inrapporterar detta till styrelsen på info@opalen.org.  Styrelsen har även noterat att det förvaras djurfoder i förråd och garage. Vi vill på det bestämdaste avråda från att förvara djurfoder i dessa utrymmen då det lockar till sig möss och råttor.