Motioner till årsmötet

Årets föreningsstämma/årsmöte kommer att hållas i mitten av maj. Vill ni motionera om något stort eller smått så lägg er motion i föreningens brevlåda före den 5 april

Ersättning av Gar-Bo till fasaden

Mycket glädjande har Gar-Bo beslutat att ersätta 70% av offertkostnaden mot tidigare beviljade 30%.

Våra jurister tittar på om vi kan få ersättning av Paulsson för övrig del.

 

Vi återkommer när vi vet mer om fasadarbetets start m.m.

Laddare för elbil i garagen

Det blir allt mer efterfrågat att kunna ladda sin bil i våra garage. För något år sedan installerade föreningen 2 dubbla laddare för att vi skulle lite se om det fanns intresse, lära oss lite om tekniken m.m. Efterfrågan har ökat mycket bara på detta år och flera önskar nu att kunna ladda sina bil eller kommande bil.

Att utnyttja de 2 befintliga aggregaten har dock visat sig svårt då föreningen inte kan kräva att enskild medlem byter parkeringsplats till förmån för den som behöver utnyttja laddare. Det finns ofta goda skäl till detta men kanske inte alltid. I alla fulla fall så gjorde styrelsen här en missbedömning vid den första installationen och känner att det inte är en framkomlig väg att i flera omgångar installera få laddare och lägga ned mycket arbete på byten av parkeringsplatser. Dessutom gör styrelsen bedömningen att det blir dyrare att installera i många omgångar. För närvarande utgår också bidrag från staten för installation, något som inte helt säkert kommer att finnas kvar om några år.

På styrelsemöte 19 oktober har därför beslutats att utreda möjligheten att förse samtliga platser i garagen med laddare. Vi vet i dagsläget inte om detta är möjligt, inte heller helt vad det kommer att kosta. Därför skall underlag tas fram för beslut på ordinarie föreningsstämma i vår.

Fläktsystemen

Vid kontroll av ventilationen havererade fläkten i B-trappan. Denna styr spiskåporna, vilket innebär att dessa inte fungerar just nu. Reparation är beställd. Tyvärr innebär det också att injusteringen i B-trappan måste skjutas fram, till efter att fläkten är reparerad. Likaså har nu fläkten i C-trappan stannat, även där är reparation beställd och i A-trappan behöver också fläkten renoveras även om den enligt uppgift snurrar ännu.

Var på er vakt – ALLTID

På förekommen anledning av stulen cykel vill vi åter påpeka vikten av att inga obehöriga kommer in på gården eller i husen. Kontrollera ALLTID att våra lås just går i lås. Det slarvas tyvärr. Detta är ett omak vi alla måste ta. Tänk på de som har fått saker stulna – inte kul… Låset på dörren på gården till trappan till förråden och garaget står tyvärr ofta olåst. Kolla gärna att denna också går i lås.

Analoga sändningar upphör

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

 

 

Protokoll från Extrastämman 30 juni

Nu finns det protokoll från extra föreningsstämman 2020-06-30 under dokumentarkiv – Årsredovisningar och den presentation som gavs finns att läsa under lösenordskyddad medlemsinformation.