Var på er vakt – ALLTID

På förekommen anledning av stulen cykel vill vi åter påpeka vikten av att inga obehöriga kommer in på gården eller i husen. Kontrollera ALLTID att våra lås just går i lås. Det slarvas tyvärr. Detta är ett omak vi alla måste ta. Tänk på de som har fått saker stulna – inte kul… Låset på dörren på gården till trappan till förråden och garaget står tyvärr ofta olåst. Kolla gärna att denna också går i lås.

Analoga sändningar upphör

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

 

 

Protokoll från Extrastämman 30 juni

Nu finns det protokoll från extra föreningsstämman 2020-06-30 under dokumentarkiv – Årsredovisningar och den presentation som gavs finns att läsa under lösenordskyddad medlemsinformation.

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: Tisdag 30 juni 2020 kl. 18:30
Lokal: Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Fasadrenoveringen
a) Presentation av offerter
b) Beslut från försäkringsbolaget Gar-Bo (eventuellt)
c) Kostnaden för föreningen
d) Finansieringen
e) Tidsplan
f) Frågor
9. Stämman beslutar om styrelsen får mandat att välja vilken offert som ska antas och hur renoveringen ska finansieras.
10. Stämmans avslutande

Vi kommer att försöka få till en lösning så att stämman kan följas via Internet
Återkommer med detaljer om detta.

Lund den 11 juni 2020
Styrelsen

Storstädning av garage

 

  • Måndag 22 juni städas det nedre
  • Tisdag 23 juni städas det övre garaget

Vi har inte städat ordentligt på många år och det behövs verkligen. Vi hoppas på allas förståelse och hjälp. Städningen omfattar skurning av golv och rengöring av rör, armaturer m.fl. ställen där damm kan samlas.

För att möjliggöra städarbetet måste de respektive garagen hållas så tomma som det bara är möjligt.

Ställ därför din bil eller annat fordon på annan plats under den dag som är aktuell för din p-plats.

Tack på förhand
/Styrelsen

Utrensning av trasiga cyklar

Ett stort antal cyklar verkar sakna ägare och är trasiga. Om du vill behåna en sådan cykel så ta bort lappen som nu finns på den. Om lappen sitter kvar till midsommar så kommer cykeln att flyttas till ett hörn av cykelställen för att senare fraktas iväg.
/styrelsen

 

Reparation och injustering av ventilation

25 maj från kl 08.00 kommer företaget Omnino att utföra reparationer av spiskåpor och ventilationsdon i de lägenheter som fick anmärkningar i höstas. Dessa lägenheter (meddelas separat i respektive brevlåda). Om ni har problem med ventilationen och inte fått meddelande i brevlådan senast den 19 maj, ber vi att ni lägger ett meddelande i föreningens brevlåda eller mejlar till info@opalen.org eller peter.leander@comhem.se
 
/Styrelsen