Avgiftshöjning och grävning

Hej

Från 1 jan 2023 höjs månadsavgiften med 1 %. Detta utöver den tidigare aviserade höjningen (100%) av den preliminära elavgiften. 

Vi gör detta för att möta de ökade kostnaderna för fjärrvärme, vatten, mm. Dessutom löper en av våra lånedelar, med 2,7 % ränta, ut i augusti 2023 och vi kan förvänta oss en
något högre räntekostnad. 2024 löper ytterligare en lånedel, med 0,85 % ränta, ut och för den kan vi förvänta oss en betydligt högre ränta.

För er info kommer en del av gården, runt grillplatsen, att spärras av inom kort. Detta för att hörnan till höger om c-trappans entré kommer att grävas ur. Vi ska försöka lokalisera läckaget ner i garaget och reparera tätskiktet. Även läckaget vid nerfarten till garaget kommer vi att försöka åtgärda inom kort.

/Styrelsen

Vi måste höja prel. eldebiteringen 2023

Här kommer en mindre rolig nyhet, men tyvärr nödvändig. Ingen vet vad vårt elpris blir när vårt MYCKET förmånliga pris på 1,10 kr / kWh löper ut den 1 april 2023. Högre blir det helt säkert, kanske mycket högre. Styrelsen har därför beslutat att under 2023 med början 1 januari höja den preliminära debiteringen för elen för varje medlem med 100%, dvs till det dubbla. OBS det gäller endast eldebiteringen och inte avgiften för er bostadsrätt för övrigt.

Telia/Perspektiv bredband

Vi har gruppavtal i föreningen för bredband och TV via Tele2. Om ni använder er av gruppavtalet kan ni helt bortse från brevet från Telia. 

Basketbollar

Cindi Jones i 20C har varit snäll och köpt nya bollar som alla (barn) får använda. Vi är förstås rädda om dem så de finns kvar och i skick till allas glädje.

Garagestädning

Nu på tisdag 28 juni kl 8.00 kommer garagen att börja städas. Som vanligt viktigt att var och en sopar av sin egen plats ut till mittgången. Det skall finnas sopborstar vid varje dörr i garaget.

Nytt TV- o bredbandsavtal

Från halvårsskiftet 2022 har vi ett bättre avtal för TV och bredband.

Det blir fler TV-kanaler och de flesta i HD-kvalitet.

Bredbandet blir snabbare.

Tyvärr kan detta inte slås på automatiskt utan man måste själv ringa och avropa detta genom att ringa gruppavtalskundservice på telefon 0775-171720. Ange Brf Opalen i Lund.

Om ni inte gör något så fungerar det likadant som det gör för er idag. 

Mer info finns upplagt under För medlemmar – Skötselanvisningar m.m. – Gruppavtal Bredband – nytt 220701.

Årsredovisning 2021

Nu finns årsredovisning 2021 under Dokument/Årsredovisningar.

Årsmöte – Föreningsmöte hålls 18 maj kl 18.30, Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1. Vi ordnar även Zoom för den som vill delta på distans. Länk kommer här på hemsidan och i appen dagen före.

Kallelse finns i era brevlådor. Vill ni ha denna på mail så hör av er till info@opalen.org