Viktig info

Var försiktiga när ni parkerar i garaget där det finns stöttor. Om dessa körs på finns risk att garagetaket kan skadas och i värsta fall kan rasa samman.

Porten mot Karl XII-gatan har skadats och kan inte stängas korrekt. Skadan kommer att åtgärdas de närmsta dagarna.

Yttre garageporten

Tyvärr går inte den yttre garageporten ned automatiskt efter den öppnats (automatiskt som vanligt). Viktigt att alla hjälps åt att stänga porten manuellt efter sig med den gröna knappen med pil nedåt.

Vi hoppas att den repareras inom någon dag.

OBS OBS Fasaden – garaget


Under måndagen 1 feb från kl 6.00 måste garageplatserna nr 201-218 vara tomma, eftersom garagetaket måste förstärkas innan ställningarna på gården kan resas.

Platserna 113, 117, 124, 125, 135 i övre garaget kan användas. Plats 137 intill cykelparkeringen kan också användas i värsta fall.
OBS! Gästparkeringen är avstängd från och med måndag 1 feb kl 6.00.

Fasaden

Nu ”Hender” det saker! (Henda bygg AB 🙂 )

I början av nästa vecka kommer företaget att röja i planteringen mot järnvägen och placera 2 bodar och en container där.

Tänk nu också på att gästparkeringen inte är tillgänglig på ett tag.

Fasaden – snart på gång

 

Håll er uppdaterade genom att se på hemsidan och i appen för info om fasadarbetena som börjar nu inom kort. Vi får information fortlöpande av företaget som vi publicerar.

Redan idag har vi ett par meddelanden.

Gästparkeringarna kommer att användas av företaget och är inte tillgängliga för oss under tiden fasadrenoveringen pågår.

Kanske redan i nästa veckan kommer byggföretaget att börja med ställningsarbete på gården. Därefter startar inom några veckor demontering av klinkers på gårdssidan.

 

Motioner till årsmötet

Årets föreningsstämma/årsmöte kommer att hållas i mitten av maj. Vill ni motionera om något stort eller smått så lägg er motion i föreningens brevlåda före den 5 april

Ersättning av Gar-Bo till fasaden

Mycket glädjande har Gar-Bo beslutat att ersätta 70% av offertkostnaden mot tidigare beviljade 30%.

Våra jurister tittar på om vi kan få ersättning av Paulsson för övrig del.

 

Vi återkommer när vi vet mer om fasadarbetets start m.m.

Laddare för elbil i garagen

Det blir allt mer efterfrågat att kunna ladda sin bil i våra garage. För något år sedan installerade föreningen 2 dubbla laddare för att vi skulle lite se om det fanns intresse, lära oss lite om tekniken m.m. Efterfrågan har ökat mycket bara på detta år och flera önskar nu att kunna ladda sina bil eller kommande bil.

Att utnyttja de 2 befintliga aggregaten har dock visat sig svårt då föreningen inte kan kräva att enskild medlem byter parkeringsplats till förmån för den som behöver utnyttja laddare. Det finns ofta goda skäl till detta men kanske inte alltid. I alla fulla fall så gjorde styrelsen här en missbedömning vid den första installationen och känner att det inte är en framkomlig väg att i flera omgångar installera få laddare och lägga ned mycket arbete på byten av parkeringsplatser. Dessutom gör styrelsen bedömningen att det blir dyrare att installera i många omgångar. För närvarande utgår också bidrag från staten för installation, något som inte helt säkert kommer att finnas kvar om några år.

På styrelsemöte 19 oktober har därför beslutats att utreda möjligheten att förse samtliga platser i garagen med laddare. Vi vet i dagsläget inte om detta är möjligt, inte heller helt vad det kommer att kosta. Därför skall underlag tas fram för beslut på ordinarie föreningsstämma i vår.