Elavräkning 2022

Det kan ha blivit ett fel på er elavräkning för 2022 men det kommer att korrigeras av SBC och det står i så fall på er avgiftsavi: ”Elavräkning 2022” respektive ”Korrigering Korrekt elavräkning 2022”. Står inte detta så har det blivit rätt från början.

Nya postfack – uppdatering

Hej

Nu är alla postfack uppe.  I trappa A skall dock ett par låskolvar åtgärdas. Jag har också beställt lite extra röd/gröna lappar för reklam då ngn sådan förkom under installationen i trappa A.

1. Lådorna är nu i samma ordning som tavlan på väggen (inte längre upp och ned)

2. Vi hoppas verkligen att alla lås är till rätt bostad! Hör av er direkt annars.

3. Lapp om reklam eller inte kan ni vända själva när ni öppnat ert fack.

4. Likaså andra namn kan ni skriva på ett papper och klippa till och sätta i slitsen då ni öppnar facket. Mall finns också för att göra en ny utskrift av namnlapp som enkelt klipps till med en sax. Mallen finns på hemsidan under ”Mallar och Logotype”.  Undvik att klistra lappar direkt på plåten så vi håller de nya lådorna fina. Jag, Peter Leander, tänkte också gå över namnen lite senare i höst och har ni då skrivit till ngt på er lapp så gör jag en ny som följer era önskemål så långt det går.

/styrelsen

Läckage i garaget innebär arbeten, bl. a. grävning på gatan

Under hösten och vintern har läckagen i garage och trapphus lokaliserats med hjälp av Structor och hittills har läckaget vid C-trappan i garaget åtgärdats. Nu fortsätter arbetet med att åtgärda läckagen i trapphus B och C, garagenedfarten och i garaget mot Karl XII-gatan.

Den 24 april startar preliminärt arbetet med att gräva på Karl XII-gatan (se bild) och det planeras pågå till den 26 maj. Under samma period kommer även läckagen i trapphus B och C åtgärdas.

Det kommer stundtals bli begränsad framkomlighet via porten mot Karl XII-gatan så använd gärna grinden vid soprummet. Meddela gärna hemtjänstpersonal och leverantörer av postpaket, matkassar mm att framkomligheten kommer vara begränsad på Karl XII-gatan och att grinden vid sophuset med fördel kan användas istället.

En lift kommer användas för arbetena vid trapphusen och det behöver stämpas i garaget vid resp trapphus, vilket innebär att vissa garageplatser tidvis inte kan användas. Vi återkommer med vilka platser som berörs och vilka andra platser som kan utnyttjas under tiden.

Det kommer bli struligt en tid men i gengäld hoppas vi få en fastighet utan läckage.

/Styrelsen

Se också skiss i fil, klicka på länken: Skiss över grävarbeten

Byggnadsställningar mot Magasinet

7 – 17 mars skall AF reparera studenthuset / Magasinet och behöver sätta upp ställningar på vår gård och dessutom kommer man att stötta underifrån (stämpor) i garaget,

Felparkerad MC

Det finns en felparkerad MC i nedre garaget med regnr. SAE138. Den som äger denna MC måste ge sig till känna till styrelsen omgående, info@opalen.org. Den kommer annars att flyttas undan.

Avgiftshöjning och grävning

Hej

Från 1 jan 2023 höjs månadsavgiften med 1 %. Detta utöver den tidigare aviserade höjningen (100%) av den preliminära elavgiften. 

Vi gör detta för att möta de ökade kostnaderna för fjärrvärme, vatten, mm. Dessutom löper en av våra lånedelar, med 2,7 % ränta, ut i augusti 2023 och vi kan förvänta oss en
något högre räntekostnad. 2024 löper ytterligare en lånedel, med 0,85 % ränta, ut och för den kan vi förvänta oss en betydligt högre ränta.

För er info kommer en del av gården, runt grillplatsen, att spärras av inom kort. Detta för att hörnan till höger om c-trappans entré kommer att grävas ur. Vi ska försöka lokalisera läckaget ner i garaget och reparera tätskiktet. Även läckaget vid nerfarten till garaget kommer vi att försöka åtgärda inom kort.

/Styrelsen