Fasaden

Måndag den 8 mars kommer Henda Bygg AB börja resa byggnadsställningar på utsidan av fastigheten.

Sopkärl

Det kommer bli förändringar i soprummet genom att det blir ytterligare ett kärl för plastavfall och ett för kartongavfall. Kärl för restavfall  kommer bli ett mindre. Riv gärna också sönder större och skrymmande kartonger innan dessa slängs så blir det ännu mer plats för kartongavfall.

Bytet kommer göras inom en vecka men eftersom vi har olika leverantörer av sophämtningstjänster kan det bli trångt en dag eller två innan bytet hunnit genomföras.

Fasaden

Måndag den 15 februari påbörjas nedrivning av klinkers på gårdssidan. Därför måste måste balkonger och terasser på gårdssidan tömmas under helgen.

Engagera dig i din BRF

BRF Opalen behöver nya ledamöter för styrelsearbetet.

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för en trygg och trivsam boendemiljö och en stabil ekonomi. Alla oavsett tidigare erfarenhet kan bidra i en styrelse. Mycket handlar om sunt förnuft så du behöver inte känna att du saknar erfarenhet.

Har du frågor om hur det är engagera dig i styrelsen eller du vet direkt att du vill engagera dig så kontar du antingen per.ola.borjesson@telia.com, tel 0705-590104 eller cecilia.lindblad@assemblin.se, tel 0708-888 262.

Julgranar

Era uttjänta julgranar kan senast den 17 januari dumpas vid grillen så kommer Clifa därefter köra iväg dessa till återvinningscentralen.

Ingen avgiftshöjning per den 1 Jan 2021

Styrelsen har 2020-05-27 aviserat om en höjning av månadsavgiften för lägenheterna per den 1 Jan 2021. Bedömningen gjordes med hänsyn till kända ekonomiska faktorer inför fasadrenoveringen.

Då försäkringsersättningen för felaktigheter i fasaden blev betydligt större än vad styrelsen kände till i maj bedömer vi nu att ingen avgiftshöjning behövs per den 1 Jan 2021.

Fasadrenovering

Vi är nära att träffa avtal om fasadrenoveringen. Som det ser ut nu kommer fasadrenoveringen påbörjas tidigast 2021-01-25. Det ska vara klart för besiktning 2021-07-05.