Engagera dig i din BRF

BRF Opalen behöver nya ledamöter för styrelsearbetet.

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för en trygg och trivsam boendemiljö och en stabil ekonomi. Alla oavsett tidigare erfarenhet kan bidra i en styrelse. Mycket handlar om sunt förnuft så du behöver inte känna att du saknar erfarenhet.

Har du frågor om hur det är engagera dig i styrelsen eller du vet direkt att du vill engagera dig så kontar du antingen per.ola.borjesson@telia.com, tel 0705-590104 eller cecilia.lindblad@assemblin.se, tel 0708-888 262.

Julgranar

Era uttjänta julgranar kan senast den 17 januari dumpas vid grillen så kommer Clifa därefter köra iväg dessa till återvinningscentralen.

Ingen avgiftshöjning per den 1 Jan 2021

Styrelsen har 2020-05-27 aviserat om en höjning av månadsavgiften för lägenheterna per den 1 Jan 2021. Bedömningen gjordes med hänsyn till kända ekonomiska faktorer inför fasadrenoveringen.

Då försäkringsersättningen för felaktigheter i fasaden blev betydligt större än vad styrelsen kände till i maj bedömer vi nu att ingen avgiftshöjning behövs per den 1 Jan 2021.

Fasadrenovering

Vi är nära att träffa avtal om fasadrenoveringen. Som det ser ut nu kommer fasadrenoveringen påbörjas tidigast 2021-01-25. Det ska vara klart för besiktning 2021-07-05.

OVK-köksfläktar

Fläktmotorerna i A- och C-trapporna är nu reparerade och nu ska fläktarna fungera igen

I B-trappan behöver styrutrustningen bytas ut. Den är beställd varför det dröjer ytterligare en tid innan köksfläktarna i denna uppgång fungerar.

Container

Från fredag 23 oktober (kl 06:00) till måndag den 26 oktober kommer gästparkeringen vara avstängd.

En större container kommer att placeras där för att vi bl a ska kunna bli av med de övergivna cyklarna.

Vi passar även på att ansa och sköta om vår gård lördag den 24 oktober kl 13 – 16 och utnyttjar containern även för detta. Hjälp gärna till men följ FHM:s regler och rekommendationer. Med hänsyn till pandemin hoppar vi över korvgrillning och fika denna gång.

Passa också på kasta eget skräp ( dock ej elektronik eller farligt avfall).

Ventilationsanläggning

Torsdag 1 okt och fredag 2 okt kommer vår ventilationsanläggning att justeras in av Climat 80. De behöver för detta ändamål få tillträde till samtliga lägenheter. De börjar längst ner och arbetar sig uppåt i resp trapphus.

Vi kommer att använda huvudnyckel om ni inte har möjlighet att vara hemma eftersom injusteringen är obligatorisk för att vår anläggning ska bli godkänd. Om ni inte vill att vi använder huvudnyckeln måste ni be någon av grannarna öppna upp er lägenhet. Meddela i så fall Paul Gullberg via mejl paul.gullberg@gmail.com eller alternativt lägga en lapp i föreningens brevlåda med notering om vem som öppnar upp.

Avgiftshöjning med 2% från den 1 juli 2020

Avgiften för lägenheterna kommer att höjas med 2% från den 1 juli 2020. Detta på grund av ökade konsult- och juristkostnader i samband med den kommande fasadrenoveringen, höjda taxor för bl a fjärrvärme, vatten och el. Dessutom  väntas underhållskostnaderna öka (pga fasadrenovering och reparation av läckage i garage och trapphus).

infformation om höjningen lämnades vid föreningsstämman i april 2020. Dessutom planeras en ytterligare avgiftshöjning från den 1 januari 2021.