Möss och råttor

Vi har under det senaste året har besök av möss och råttor på gården ( förråden) och i garage. Styrelsen har träffat avtal med Anticimex om bekämpning av skadedjuren men främst av råttorna. Det har sedan tidigare funnits två traditionella råttfällor i garaget men nu har även elektroniska råttfällor placerats ut på gården, en vid väggen mot Magasinet och en i porten mot Karl XII Gatan. Anticimex övervakar dessa två senare fällor elektroniskt och tömmer dem vid behov. Det kan noteras att vid renoveringen av fasad och uteplatser har inga råttbon hittats.

Föreningen har mössbekämpning anskaffat ett antal traditionella musfällor som vid behov kan avhämtas hos Paul Gullberg.

Om ni upptäcker råttor i garaget vill vi gärna att inrapporterar detta till styrelsen på info@opalen.org.  Styrelsen har även noterat att det förvaras djurfoder i förråd och garage. Vi vill på det bestämdaste avråda från att förvara djurfoder i dessa utrymmen då det lockar till sig möss och råttor.

Installation av laddboxar

Installation av laddboxar är planerad göras tisdag 31 aug – torsdag 2 sept.

Ni som har följande garageplatser 214/15, 217, 224/25 och vid pelaren plats 236 måste lämna utrymme så att elinstallatören kan komma åt montera laddboxarna på vägg och pelare.

 

Mvh/Styrelsen

Elkontakter balkonger-påminnelse

Hej som styrelsen tidigare har meddelat kommer de nya elkontakterna på balkonger och uteplatser testas på onsdag eller fredag denna veckan.

ifall ni vet om att ni inte är hemma och inte tidigare har givit styrelsen tillåtelse att använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter, så ser vi gärna från styrelsens sida att ni nu ger oss ett sådant tillstånd. Vet ni om att ni enbart är hemma endera onsdag eller fredag ser vi gärna att ni meddelar oss detta.

Vi vill ha meddelanden skickade till info@opalen.org.

 

Styrelsen

Test nya elkontakter balkonger.

Vi har tidigare meddelat att test av de nya elkontakterna på balkongeerna kommer göras nästa vecka, men inte vilka dagar detta skulle göras.

Nu vet vi att det kommer göras på onsdag den 4 och på fredag den 6 augusti.

Om ni inte är hemma  måste vi få tillgång till er lägenhet med hjälp av huvudnyckel. För att detta ska kunna göras måste styrelsen som tidigare meddelats ha tillstånd av er bostadsrättsinnehavare för att kunna gå in i er lägenhet. Det kan göras till info@opalen.org. Alternativt kan ni lämna nyckeln till en granne men även i detta fall måste styrelsen veta det. Även här kan meddelande lämnas till info@opalen.org.

Elektrikern har även meddelat att i några lägenheter var strömmen till balkongen påslagen. Det har medfört att nya elkontakter inte kunnat monteras. Det är extra viktigt att vi får tillgång till dessa lägenheter.

Styrelsen

 

Laddboxar för elbilar

På årsstämman beslutades att föreningens strategi kring utbyggnad av laddboxar i garaget i regel innebär att medlem anmäler intresse för laddbox till styrelsen, gärna i god tid innan leverans av bil. Föreningen ombesörjer därefter installation av laddbox i närheten av medlemmens parkeringsplats. Av praktiska skäl kan detta bli någon parkeringsplats bort för att få så god täckning som möjligt av parkeringsplatser. Medlem ombesörjer själv anskaffning av kabel för anslutning.

Föreningen står för investeringskostnaden för laddboxen och medlem får sedan hyra boxen för en månadskostnad samt betala för den löpande elförbrukningen. Månadskostnaden bestäms av styrelsen men kan förväntas ligga i storleksordningen 100 kr/mån vilket innebär att laddboxen blir kostnadsneutral för föreningen under avskrivningstiden.

I skrivande stund har ett antal medlemmar anmält behov av laddbox. Styrelsen önskar att samtliga medlemmar som vill ha laddplats meddelar detta till styrelsen samt vilken  parkeringsplats medlemmen har så att installationen av nya boxar kan samordnas.

Fasaden

Måndag den 8 mars kommer Henda Bygg AB börja resa byggnadsställningar på utsidan av fastigheten.

Sopkärl

Det kommer bli förändringar i soprummet genom att det blir ytterligare ett kärl för plastavfall och ett för kartongavfall. Kärl för restavfall  kommer bli ett mindre. Riv gärna också sönder större och skrymmande kartonger innan dessa slängs så blir det ännu mer plats för kartongavfall.

Bytet kommer göras inom en vecka men eftersom vi har olika leverantörer av sophämtningstjänster kan det bli trångt en dag eller två innan bytet hunnit genomföras.