Elkontakter balkonger-påminnelse

Hej som styrelsen tidigare har meddelat kommer de nya elkontakterna på balkonger och uteplatser testas på onsdag eller fredag denna veckan.

ifall ni vet om att ni inte är hemma och inte tidigare har givit styrelsen tillåtelse att använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter, så ser vi gärna från styrelsens sida att ni nu ger oss ett sådant tillstånd. Vet ni om att ni enbart är hemma endera onsdag eller fredag ser vi gärna att ni meddelar oss detta.

Vi vill ha meddelanden skickade till info@opalen.org.

 

Styrelsen

Test nya elkontakter balkonger.

Vi har tidigare meddelat att test av de nya elkontakterna på balkongeerna kommer göras nästa vecka, men inte vilka dagar detta skulle göras.

Nu vet vi att det kommer göras på onsdag den 4 och på fredag den 6 augusti.

Om ni inte är hemma  måste vi få tillgång till er lägenhet med hjälp av huvudnyckel. För att detta ska kunna göras måste styrelsen som tidigare meddelats ha tillstånd av er bostadsrättsinnehavare för att kunna gå in i er lägenhet. Det kan göras till info@opalen.org. Alternativt kan ni lämna nyckeln till en granne men även i detta fall måste styrelsen veta det. Även här kan meddelande lämnas till info@opalen.org.

Elektrikern har även meddelat att i några lägenheter var strömmen till balkongen påslagen. Det har medfört att nya elkontakter inte kunnat monteras. Det är extra viktigt att vi får tillgång till dessa lägenheter.

Styrelsen

 

Test av nya eluttag

De nya eluttagen på balkongerna ska testas nästa vecka.

Jordfelsbrytarna kommer då att lösas ut och måste därefter återställas.

Vi vet nu inte säkert vilka dagar så vi skriver ”nästa vecka”. Om ni inte är hemma måste vi gå in med med huvudnyckel.

Vill ni lämna meddelande till styrelsen så skicka till info@opalen.org.

Fasaden, städning, tidplan och om det finns några fel/brister att påtala

Det stora arbete med fasaden börjar gå mot sitt slut, äntligen.

VI har idag haft möte med huvudentreprenören och detta är den tidplan som nu finns.

I helgen påbörjas en omfattande städning och då ingår också putsning av alla fönster och glaspartier på utsidan.

Vecka 30 skall ställningarna tas ned på gården, vecka 31 dito på utsidan och vecka 32 planerar vi för en slutbesiktning.

Vi har tidigare bett er alla försöka se om det finns fel, brister, skavanker eller något som ni vill ta upp. Meddela styrelsen så snabbt som möjligt så vi kan påtala till byggföretaget Henda. Allra senast inför slutbesiktningen måste vi ha detta. Ni som meddelat tidigare försöker vi hålla reda på.

/styrelsen

Tänk på tagg till hemtjänst m.fl.

Vi vill påminna om att dels nycklarna inte går till våra ytterdörrar och dels att koden är inaktiv på natten 23-07. Tänk på att skaffa en tag till den som behöver komma in alla tider, exempelvis hemtjänst.

Efter fasaden ordnar vi gården

Hej!

När byggnadsställningarna är borta och fasadrenoveringen är klar är det äntligen dags att ta oss an vår gemensamma innergård. Det är vi tillsammans som bestämmer hur vi vill ha det och vad vi ska göra med vår gård. Det är här DU kommer in i bilden!

Det behövs:

 • Förslag på vad vi kan förändra och göra för att innergården ska bli trivsam och inbjudande att använda. Stort som smått, alla förslag är välkomna!

 • Personer som vill ingå i en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift blir att gå igenom de förslag som kommer in, sammanställa dessa och komma med egna förslag samt att planera för eventuella förändringar. Här finns möjlighet att anlita en trädgårdsarkitekt till hjälp i arbetet.

Maila dina förslag och ditt intresse att delta i arbetet till info@opalen.org. Ett första möte för arbetsgruppen kommer att äga rum i slutet av augusti. 

Hälsningar Styrelsen

Soprummet


Hej!

Kanske är det allt stök med fasadrenoveringen som gjort att vi tappat greppet i soprummet, det är rejält ofräscht just nu. För allas trivsel och med tanke på besök av små gnagare så måste det bli en förbättring. Det är många i huset som hört av sig till styrelsen och är besvikna över hur det ser ut i soprummet.

I vårt gemensamma soprum kan du slänga:

 • Matavfall
 • Hushållssopor
 • Kartong
 • Plast
 • Glas
 • Tidningar
 • Metall
 • Glödlampor
 • Batteri
 • Trädgårdsavfall

Är tunnorna fulla så kan du inte stapla ovanpå. Har du annat du vill slänga får du åka till återvinningscentralen, har du svårt att ta dig dit så kolla med någon granne, det går säkert att få hjälp, men ställ inte saker i soprummet.

Det finns tre stora kärl för brännbart hushållsavfall, är du osäker på vad du kan kasta där så läs på skyltarna i soprummet. Ofta är den första tunnan överfull, ta gärna ett par steg till och använd någon av de andra.

Vi har två stora kärl för kartong, det räcker fint om alla bara viker ihop (eller hoppar på) sina kartonger. Är det fullt får du förvara dina kartonger i ditt förråd tills vi fått tömt kärlen.

Stäng locken när du slängt dina sopor.

Tack för hjälpen

Styrelsen

Laddboxar för elbilar

På årsstämman beslutades att föreningens strategi kring utbyggnad av laddboxar i garaget i regel innebär att medlem anmäler intresse för laddbox till styrelsen, gärna i god tid innan leverans av bil. Föreningen ombesörjer därefter installation av laddbox i närheten av medlemmens parkeringsplats. Av praktiska skäl kan detta bli någon parkeringsplats bort för att få så god täckning som möjligt av parkeringsplatser. Medlem ombesörjer själv anskaffning av kabel för anslutning.

Föreningen står för investeringskostnaden för laddboxen och medlem får sedan hyra boxen för en månadskostnad samt betala för den löpande elförbrukningen. Månadskostnaden bestäms av styrelsen men kan förväntas ligga i storleksordningen 100 kr/mån vilket innebär att laddboxen blir kostnadsneutral för föreningen under avskrivningstiden.

I skrivande stund har ett antal medlemmar anmält behov av laddbox. Styrelsen önskar att samtliga medlemmar som vill ha laddplats meddelar detta till styrelsen samt vilken  parkeringsplats medlemmen har så att installationen av nya boxar kan samordnas.

Möteslänk

Till årsmötet måndag 17 maj kl 17.30

You are invited  to a scheduled LU Zoom meeting.

WHERE: LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/64972886587

You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 649 7288 6587