Fasaden

Måndag den 8 mars kommer Henda Bygg AB börja resa byggnadsställningar på utsidan av fastigheten.

Sopkärl

Det kommer bli förändringar i soprummet genom att det blir ytterligare ett kärl för plastavfall och ett för kartongavfall. Kärl för restavfall  kommer bli ett mindre. Riv gärna också sönder större och skrymmande kartonger innan dessa slängs så blir det ännu mer plats för kartongavfall.

Bytet kommer göras inom en vecka men eftersom vi har olika leverantörer av sophämtningstjänster kan det bli trångt en dag eller två innan bytet hunnit genomföras.

Viktig info

Var försiktiga när ni parkerar i garaget där det finns stöttor. Om dessa körs på finns risk att garagetaket kan skadas och i värsta fall kan rasa samman.

Porten mot Karl XII-gatan har skadats och kan inte stängas korrekt. Skadan kommer att åtgärdas de närmsta dagarna.

Fasaden

Måndag den 15 februari påbörjas nedrivning av klinkers på gårdssidan. Därför måste måste balkonger och terasser på gårdssidan tömmas under helgen.

Yttre garageporten

Tyvärr går inte den yttre garageporten ned automatiskt efter den öppnats (automatiskt som vanligt). Viktigt att alla hjälps åt att stänga porten manuellt efter sig med den gröna knappen med pil nedåt.

Vi hoppas att den repareras inom någon dag.

OBS OBS Fasaden – garaget


Under måndagen 1 feb från kl 6.00 måste garageplatserna nr 201-218 vara tomma, eftersom garagetaket måste förstärkas innan ställningarna på gården kan resas.

Platserna 113, 117, 124, 125, 135 i övre garaget kan användas. Plats 137 intill cykelparkeringen kan också användas i värsta fall.
OBS! Gästparkeringen är avstängd från och med måndag 1 feb kl 6.00.