Engagera dig i din BRF

BRF Opalen behöver nya ledamöter för styrelsearbetet.

En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för en trygg och trivsam boendemiljö och en stabil ekonomi. Alla oavsett tidigare erfarenhet kan bidra i en styrelse. Mycket handlar om sunt förnuft så du behöver inte känna att du saknar erfarenhet.

Har du frågor om hur det är engagera dig i styrelsen eller du vet direkt att du vill engagera dig så kontar du antingen per.ola.borjesson@telia.com, tel 0705-590104 eller cecilia.lindblad@assemblin.se, tel 0708-888 262.

Motioner till årsmötet

Årets föreningsstämma/årsmöte kommer att hållas i mitten av maj. Vill ni motionera om något stort eller smått så lägg er motion i föreningens brevlåda före den 5 april

Julgranar

Era uttjänta julgranar kan senast den 17 januari dumpas vid grillen så kommer Clifa därefter köra iväg dessa till återvinningscentralen.

Ingen avgiftshöjning per den 1 Jan 2021

Styrelsen har 2020-05-27 aviserat om en höjning av månadsavgiften för lägenheterna per den 1 Jan 2021. Bedömningen gjordes med hänsyn till kända ekonomiska faktorer inför fasadrenoveringen.

Då försäkringsersättningen för felaktigheter i fasaden blev betydligt större än vad styrelsen kände till i maj bedömer vi nu att ingen avgiftshöjning behövs per den 1 Jan 2021.

Fasadrenovering

Vi är nära att träffa avtal om fasadrenoveringen. Som det ser ut nu kommer fasadrenoveringen påbörjas tidigast 2021-01-25. Det ska vara klart för besiktning 2021-07-05.

Ersättning av Gar-Bo till fasaden

Mycket glädjande har Gar-Bo beslutat att ersätta 70% av offertkostnaden mot tidigare beviljade 30%.

Våra jurister tittar på om vi kan få ersättning av Paulsson för övrig del.

 

Vi återkommer när vi vet mer om fasadarbetets start m.m.

Laddare för elbil i garagen

Det blir allt mer efterfrågat att kunna ladda sin bil i våra garage. För något år sedan installerade föreningen 2 dubbla laddare för att vi skulle lite se om det fanns intresse, lära oss lite om tekniken m.m. Efterfrågan har ökat mycket bara på detta år och flera önskar nu att kunna ladda sina bil eller kommande bil.

Att utnyttja de 2 befintliga aggregaten har dock visat sig svårt då föreningen inte kan kräva att enskild medlem byter parkeringsplats till förmån för den som behöver utnyttja laddare. Det finns ofta goda skäl till detta men kanske inte alltid. I alla fulla fall så gjorde styrelsen här en missbedömning vid den första installationen och känner att det inte är en framkomlig väg att i flera omgångar installera få laddare och lägga ned mycket arbete på byten av parkeringsplatser. Dessutom gör styrelsen bedömningen att det blir dyrare att installera i många omgångar. För närvarande utgår också bidrag från staten för installation, något som inte helt säkert kommer att finnas kvar om några år.

På styrelsemöte 19 oktober har därför beslutats att utreda möjligheten att förse samtliga platser i garagen med laddare. Vi vet i dagsläget inte om detta är möjligt, inte heller helt vad det kommer att kosta. Därför skall underlag tas fram för beslut på ordinarie föreningsstämma i vår.

OVK-köksfläktar

Fläktmotorerna i A- och C-trapporna är nu reparerade och nu ska fläktarna fungera igen

I B-trappan behöver styrutrustningen bytas ut. Den är beställd varför det dröjer ytterligare en tid innan köksfläktarna i denna uppgång fungerar.