Test av nya eluttag

De nya eluttagen på balkongerna ska testas nästa vecka.

Jordfelsbrytarna kommer då att lösas ut och måste därefter återställas.

Vi vet nu inte säkert vilka dagar så vi skriver ”nästa vecka”. Om ni inte är hemma måste vi gå in med med huvudnyckel.

Vill ni lämna meddelande till styrelsen så skicka till info@opalen.org.

Fasaden, städning, tidplan och om det finns några fel/brister att påtala

Det stora arbete med fasaden börjar gå mot sitt slut, äntligen.

VI har idag haft möte med huvudentreprenören och detta är den tidplan som nu finns.

I helgen påbörjas en omfattande städning och då ingår också putsning av alla fönster och glaspartier på utsidan.

Vecka 30 skall ställningarna tas ned på gården, vecka 31 dito på utsidan och vecka 32 planerar vi för en slutbesiktning.

Vi har tidigare bett er alla försöka se om det finns fel, brister, skavanker eller något som ni vill ta upp. Meddela styrelsen så snabbt som möjligt så vi kan påtala till byggföretaget Henda. Allra senast inför slutbesiktningen måste vi ha detta. Ni som meddelat tidigare försöker vi hålla reda på.

/styrelsen

Tänk på tagg till hemtjänst m.fl.

Vi vill påminna om att dels nycklarna inte går till våra ytterdörrar och dels att koden är inaktiv på natten 23-07. Tänk på att skaffa en tag till den som behöver komma in alla tider, exempelvis hemtjänst.

Efter fasaden ordnar vi gården

Hej!

När byggnadsställningarna är borta och fasadrenoveringen är klar är det äntligen dags att ta oss an vår gemensamma innergård. Det är vi tillsammans som bestämmer hur vi vill ha det och vad vi ska göra med vår gård. Det är här DU kommer in i bilden!

Det behövs:

 • Förslag på vad vi kan förändra och göra för att innergården ska bli trivsam och inbjudande att använda. Stort som smått, alla förslag är välkomna!

 • Personer som vill ingå i en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift blir att gå igenom de förslag som kommer in, sammanställa dessa och komma med egna förslag samt att planera för eventuella förändringar. Här finns möjlighet att anlita en trädgårdsarkitekt till hjälp i arbetet.

Maila dina förslag och ditt intresse att delta i arbetet till info@opalen.org. Ett första möte för arbetsgruppen kommer att äga rum i slutet av augusti. 

Hälsningar Styrelsen

Soprummet


Hej!

Kanske är det allt stök med fasadrenoveringen som gjort att vi tappat greppet i soprummet, det är rejält ofräscht just nu. För allas trivsel och med tanke på besök av små gnagare så måste det bli en förbättring. Det är många i huset som hört av sig till styrelsen och är besvikna över hur det ser ut i soprummet.

I vårt gemensamma soprum kan du slänga:

 • Matavfall
 • Hushållssopor
 • Kartong
 • Plast
 • Glas
 • Tidningar
 • Metall
 • Glödlampor
 • Batteri
 • Trädgårdsavfall

Är tunnorna fulla så kan du inte stapla ovanpå. Har du annat du vill slänga får du åka till återvinningscentralen, har du svårt att ta dig dit så kolla med någon granne, det går säkert att få hjälp, men ställ inte saker i soprummet.

Det finns tre stora kärl för brännbart hushållsavfall, är du osäker på vad du kan kasta där så läs på skyltarna i soprummet. Ofta är den första tunnan överfull, ta gärna ett par steg till och använd någon av de andra.

Vi har två stora kärl för kartong, det räcker fint om alla bara viker ihop (eller hoppar på) sina kartonger. Är det fullt får du förvara dina kartonger i ditt förråd tills vi fått tömt kärlen.

Stäng locken när du slängt dina sopor.

Tack för hjälpen

Styrelsen

Laddboxar för elbilar

På årsstämman beslutades att föreningens strategi kring utbyggnad av laddboxar i garaget i regel innebär att medlem anmäler intresse för laddbox till styrelsen, gärna i god tid innan leverans av bil. Föreningen ombesörjer därefter installation av laddbox i närheten av medlemmens parkeringsplats. Av praktiska skäl kan detta bli någon parkeringsplats bort för att få så god täckning som möjligt av parkeringsplatser. Medlem ombesörjer själv anskaffning av kabel för anslutning.

Föreningen står för investeringskostnaden för laddboxen och medlem får sedan hyra boxen för en månadskostnad samt betala för den löpande elförbrukningen. Månadskostnaden bestäms av styrelsen men kan förväntas ligga i storleksordningen 100 kr/mån vilket innebär att laddboxen blir kostnadsneutral för föreningen under avskrivningstiden.

I skrivande stund har ett antal medlemmar anmält behov av laddbox. Styrelsen önskar att samtliga medlemmar som vill ha laddplats meddelar detta till styrelsen samt vilken  parkeringsplats medlemmen har så att installationen av nya boxar kan samordnas.

Möteslänk

Till årsmötet måndag 17 maj kl 17.30

You are invited  to a scheduled LU Zoom meeting.

WHERE: LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/64972886587

You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 649 7288 6587

Nu snart utsidan

OBS! OBS!

 

 

 

 

 

Inom kort börjar Henda Bygg ta bort befintliga klinkerplattor på fasaden mot järnvägen och Karl XII-gatan. Eventuella fasta installationer (solskydd mm) bör då tas bort om ni är rädda om dem. Där ställnings-byggarna ”byggt in” eller blockerat möjligheten att komma ut på balkongen/terrassen, har Henda lovat hjälpa till att få bort prylarna, om ni önskar det.

När arbetet startar är det inte tillåtet att gå ut på terrasser och balkonger.

/Styrelsen