Avgifter

Månadsavgift

Varje kvartal delas avgiftsavier ut i brevlådan, dessa administreras av SBC, Telefon 0771-722 722 eller e-post: kundtjanst@sbc.se.

I månadsavgiften ingår kostnader för vatten, avlopp, fjärrvärme, sophantering, TV, bredband, gemensam elförbrukning, garageplats, fastighetsskötsel samt föreningens lån och omkostnader.

På månadsavin debiteras dessutom lägenhetens elförbrukning, vilken justeras vid den årliga avläsningen (föreningen har ett gemensamt elabonnemang).

Överlåtelseavgift

Köparen debiteras från och med 1 januari 2012 en avgift på 2,5% (1 100kr) av gällande prisbasbelopp. Avgiften täcker omkostnader för kreditupplysningar och administration.

Pantsättningsavgift

Från den 1 januari 2012 införs en pantsättningsavgift på 1% (440kr) av gällande prisbasbelopp.