Energideklaration

Här kan du ladda ner BRF Opalen – Energideklaration 2012

Åtgärder som utförts sedan energideklarationen upprättades:

  • Individuellt närvarostyrd trapphusbelysning av LED-typ monterad i samtliga trapphus