Anticimex har varit här!

Vi har råttor på gården och i garaget. Vi har möss i förrådshuset.

Anticimex ger oss bestämda råd och därför så långt vi bara kan avråda/förbjuda:

Inget ätbart, hund- eller kattfoder i garage eller förråd. Tråkigt nog inte heller fågelbord eller frön till fåglarna då det kommer till möss och råttor när det faller ned på marken.

VÄNLIGT men BESTÄMT

Trädgårdsdag inkl grillning 13 nov 10-14

Hej alla Opaler. Lördagen den 13 november kl 10-14 skall vi klippa ned buskar och städa rabatterna mot järnvägen samt se på lite annat smått o gott. Vi hoppas att många kan hjälpa till att tillsammans sköta vårt fina hus – Lunds finaste!

 

Elementfilter

Ann och Mario har ikväll ringt på för att dela ut elementfilter. Alla är ni förstås inte hemma när leveransen kommer vid dörren. Nu finns filterna hos Ann och där kan man hämta dem en vecka framåt till onsdag i nästa vecka. Därefter är Ann bortrest ett tag och då får vi lämna ut dem på något annat sätt.

Gästparkering

Nu kan vi åter använda vår gästparkering. Ni glömmer väl inte att lägga parkeringstillståndet väl synligt i rutan!

Möss och råttor

Vi har under det senaste året har besök av möss och råttor på gården ( förråden) och i garage. Styrelsen har träffat avtal med Anticimex om bekämpning av skadedjuren men främst av råttorna. Det har sedan tidigare funnits två traditionella råttfällor i garaget men nu har även elektroniska råttfällor placerats ut på gården, en vid väggen mot Magasinet och en i porten mot Karl XII Gatan. Anticimex övervakar dessa två senare fällor elektroniskt och tömmer dem vid behov. Det kan noteras att vid renoveringen av fasad och uteplatser har inga råttbon hittats.

Föreningen har mössbekämpning anskaffat ett antal traditionella musfällor som vid behov kan avhämtas hos Paul Gullberg.

Om ni upptäcker råttor i garaget vill vi gärna att inrapporterar detta till styrelsen på info@opalen.org.  Styrelsen har även noterat att det förvaras djurfoder i förråd och garage. Vi vill på det bestämdaste avråda från att förvara djurfoder i dessa utrymmen då det lockar till sig möss och råttor.

Installation av laddboxar

Installation av laddboxar är planerad göras tisdag 31 aug – torsdag 2 sept.

Ni som har följande garageplatser 214/15, 217, 224/25 och vid pelaren plats 236 måste lämna utrymme så att elinstallatören kan komma åt montera laddboxarna på vägg och pelare.

 

Mvh/Styrelsen

”Trädgårdsrenovering”

Hej!
Nu är det dags för arbetsgruppen för innergården att träffas. Tisdagen den 8 september kl.19:00 ses vi på gården. Är du intresserad av att vara med, men har glömt att anmäla dig? Eller har du idéer och förslag på hur vi kan förändra och förbättra på gården? Mejla då till info@opalen.org. Välkommen att vara med och/eller att dela med dig av dina förslag!
/Styrelsen

Ställningarna på utsidan

Tyvärr kan vi konstatera att det finns förseningar med att få ned ställningarna på utsidan av huset. Byggföretaget arbetar för fullt med att få igång rivningen. Vi återkommer när vi vet mer.

Elkontakter balkonger-påminnelse

Hej som styrelsen tidigare har meddelat kommer de nya elkontakterna på balkonger och uteplatser testas på onsdag eller fredag denna veckan.

ifall ni vet om att ni inte är hemma och inte tidigare har givit styrelsen tillåtelse att använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter, så ser vi gärna från styrelsens sida att ni nu ger oss ett sådant tillstånd. Vet ni om att ni enbart är hemma endera onsdag eller fredag ser vi gärna att ni meddelar oss detta.

Vi vill ha meddelanden skickade till info@opalen.org.

 

Styrelsen

Test nya elkontakter balkonger.

Vi har tidigare meddelat att test av de nya elkontakterna på balkongeerna kommer göras nästa vecka, men inte vilka dagar detta skulle göras.

Nu vet vi att det kommer göras på onsdag den 4 och på fredag den 6 augusti.

Om ni inte är hemma  måste vi få tillgång till er lägenhet med hjälp av huvudnyckel. För att detta ska kunna göras måste styrelsen som tidigare meddelats ha tillstånd av er bostadsrättsinnehavare för att kunna gå in i er lägenhet. Det kan göras till info@opalen.org. Alternativt kan ni lämna nyckeln till en granne men även i detta fall måste styrelsen veta det. Även här kan meddelande lämnas till info@opalen.org.

Elektrikern har även meddelat att i några lägenheter var strömmen till balkongen påslagen. Det har medfört att nya elkontakter inte kunnat monteras. Det är extra viktigt att vi får tillgång till dessa lägenheter.

Styrelsen