Spolning av stammar vecka 13 eller 14

spolningHej
Vi vill redan nu gå ut och informera om att spolning av stammar är beställt. Vi har tagit in 2 offerter och valt ut den vi har funnit mest fördelaktig. Spolning av stammar är nödvändigt i underhåll av en fastighet och redan har någon lägenhet fått genomföra detta på grund av stopp. Det är således av yttersta vikt att vi kan få tillgång till samtliga lägenheter under någon dag. Ni som inte är hemma kommer att kunna lämna en nyckel till  någon i styrelsen eller skötseln av vår fastighet. Spolningen sker trappa för trappa. Vi kommer att informera mer, mycket mer, när vi vet exakt vilka datum som kommer att vara aktuella för varje trappa. Planera redan nu för vecka 13 och 14 (direkt efter påsk) och vid eventuell lång frånvaro från Lund hur Ni kan hantera detta. Vi har allas bästa för våra ögon då vi planerar detta.

Styrelsen