Ventilationsanläggning

Torsdag 1 okt och fredag 2 okt kommer vår ventilationsanläggning att justeras in av Climat 80. De behöver för detta ändamål få tillträde till samtliga lägenheter. De börjar längst ner och arbetar sig uppåt i resp trapphus.

Vi kommer att använda huvudnyckel om ni inte har möjlighet att vara hemma eftersom injusteringen är obligatorisk för att vår anläggning ska bli godkänd. Om ni inte vill att vi använder huvudnyckeln måste ni be någon av grannarna öppna upp er lägenhet. Meddela i så fall Paul Gullberg via mejl paul.gullberg@gmail.com eller alternativt lägga en lapp i föreningens brevlåda med notering om vem som öppnar upp.

Var på er vakt – ALLTID

På förekommen anledning av stulen cykel vill vi åter påpeka vikten av att inga obehöriga kommer in på gården eller i husen. Kontrollera ALLTID att våra lås just går i lås. Det slarvas tyvärr. Detta är ett omak vi alla måste ta. Tänk på de som har fått saker stulna – inte kul… Låset på dörren på gården till trappan till förråden och garaget står tyvärr ofta olåst. Kolla gärna att denna också går i lås.

Analoga sändningar upphör

Vi vill återigen påminna dig om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.