Nyheter

Vi har nu publicerat två nya sidor på hemsidan:
Försäljningsstatistik samt information om föreningens avgifter.

Båda sidorna återfinns under menyn ”För medlemmar” och är lösenordsskyddade.

Vattnet åter

Sedan kl. 21.15 har vi åter vatten i rören. Tänk på att vattnet kan vara missfärgat efter en så lång avstängning. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Men använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli färgade. Låt vattnet rinna några minuter tills det blir helt klart. Vid frågor, kontakta VA Syds kundservice: på 040-635 10 00

Vattenavstängning

VA Syd meddelar att vattnet är avstängt på grund av en vattenläcka. Reparationsarbete pågår.

STARTDATUM: 2011-02-25
KLART: Under eftermiddagen, ev kvällen
NÄR VATTNET SLÄPPS PÅ IGEN:
Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Men använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli färgade. Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00

Årsmöte för Brf. Opalen

Datumet för årsmötet är nu bestämt till tisdagen den 5 april 2011 kl. 19-21.
Vi kommer att vara i Spoletorps hörsal, precis som förra året.

Notera datumet, så återkommer styrelse och valberedning längre fram med
mer information.

Du som föreningsmedlem är också välkommen att lyfta frågor till årsstämman.
Dessa ska då inkomma skriftligen till styrelsen.