Ordinarie föreningsstämma 2016

klubba

Hej Alla
En liten mailvink om vårt ordinarie föreningsstämma.
5 april kl 1830, Spolesalen, Spolegatan 1
Motioner skall inkomma skriftligt till styrelsen före 15 mars.
Styrelsen