Ny hemsida!

Hej kära besökare!

Som du säkert ser så har utseendet på ”opalen.org” förändrats en del! Vi har under våren arbetat med att byta ut vår hemsida mot en ny där vi på ett lättare sätt kan komma i kontakt med våra besökare och där medlemmarna i föreningen på ett bättre sätt kan vara delaktiga i informationsutbytet!

Vissa delar av sidan är fortfarande lösenordskyddade, detta för att vi inte vill göra all information tillgänglig för allmänheten (t.ex. e-postadresser, telefonnummer och annat som kan vara känsligt). Här hittar du även styrelseprotokollen och annan information som du som medlem i föreningen kan ha nytta av! Lösenordet är det samma som på tidigare webbplats, dock behöver du inte längre ange något användarnamn!

Har du tappat bort lösenordet? Inga problem! Skriv bara en kommentar på detta inlägget så skickar vi ut lösenordet till dig!

Saknar du någon information, eller har du några förslag på saker som du skulle vilja ha med på vår nya sida? Tveka inte att kontakta mig (Simon Holmbring) så ska vi göra vad vi kan för att tillgodose era önskemål!

/Simon Holmbring
Informationsansvarig BRF Opalen

Ps. Du har väl inte missat att vi har en Facebook-grupp? Titta till höger på sidan och gå med i gruppen du också! Ds.

Besöksparkeringen flyttar under bygget!

Under bygget av ”Nya Magasinet” kommer våra gästparkeringar (två stycken) istället att finnas på Carl Bernlunds gata, på baksidan av Magasinet.

Samma regler som vanligt gäller:

  • Bil får stå parkerad upp till högst 48 sammanhängande timmar.
  • Parkeringsutrymmet består av två platser bakom magasinet (Carl Bernlundsgata).
  • Bil som står parkerad utan tillstånd kan bötfällas enligt anslag.
  • Lägenhetsinnehavarens egen bil får endast stå på parkeringen undantagsvis och en kortare stund.

Byggarbetet av ”Nya Magasinet” startar!

Under vecka 26 kommer NCC att påbörja arbetet med att uppföra ett nytt studentbostadshus på parkeringsytan norr om vår fastighet. Det första steget är att ersätta parkeringsplatserna med temporära platser (senare permanenta) på grönytan utanför Magasinet, mot Carl Bernlunds gata.

Markarbeten för själva huset påbörjas i augusti (v. 32). Från då kommer tyvärr våra gästparkeringsplatser vara otillgängliga under ca 1 års tid. NCC arbetar nu med att ta fram ersättningsplatser åt oss (och grannfastigheterna). Vi återkommer längre fram med mer information om gästparkeringsplatserna. Sophämtningen kommer att fungera som vanligt. Det kommer också vara möjligt att gå in i vår fastighet genom grinden som vanligt.

Vi kommer även att publicera NCC:s nyhetsbrev löpande på denna webbplats.

Kontakta styrelsen om du önskar få mer information.

Se även: http://www.afb.se/sv/Om-AFB/Nyheter/Nytt-bostadsprojekt-for-kompisboende-/

Information angående garaget!

NCC rapporterar idag, 2010-05-10, att man har avslutat de garantiåtgärder för garaget som har pågått under en längre tid. Förhoppningsvis kommer tätningen nu vara fullgod.

Garantitiden är förlängd till våren 2011, varpå ny besiktning kommer att genomföras.

NCC har även beställt målning och uppsnyggning av källartrapphusen vid respektive hiss.

Saknar du din cykel?

Vi har nu tagit bort de cyklar där märktejpen inte hade tagits bort. Den som känner sig felaktigt bortrensad bör ta kontakt med styrelsen snarast.

Utrensning i garaget!

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 7 september 2009 att göra en genomgång av garage och cykelställ. Enligt gällande ordningsregler för garaget är det inte tillåtet att förvara material, däck eller annat som kan utgöra en brandfara.

Gemensamt förrådsutrymme!

Vi har nu gett alla tillträde till förrådsutrymmet (bredvid sophuset). Använd din ordinarie nyckel för att öppna dörren, när du behöver låna trädgårdsredskap eller annan gemensam utrustning.

Observera att förrådet ej får användas till förvaring av privata ägodelar!