Byggarbetet av ”Nya Magasinet” startar!

Under vecka 26 kommer NCC att påbörja arbetet med att uppföra ett nytt studentbostadshus på parkeringsytan norr om vår fastighet. Det första steget är att ersätta parkeringsplatserna med temporära platser (senare permanenta) på grönytan utanför Magasinet, mot Carl Bernlunds gata.

Markarbeten för själva huset påbörjas i augusti (v. 32). Från då kommer tyvärr våra gästparkeringsplatser vara otillgängliga under ca 1 års tid. NCC arbetar nu med att ta fram ersättningsplatser åt oss (och grannfastigheterna). Vi återkommer längre fram med mer information om gästparkeringsplatserna. Sophämtningen kommer att fungera som vanligt. Det kommer också vara möjligt att gå in i vår fastighet genom grinden som vanligt.

Vi kommer även att publicera NCC:s nyhetsbrev löpande på denna webbplats.

Kontakta styrelsen om du önskar få mer information.

Se även: http://www.afb.se/sv/Om-AFB/Nyheter/Nytt-bostadsprojekt-for-kompisboende-/

Information angående garaget!

NCC rapporterar idag, 2010-05-10, att man har avslutat de garantiåtgärder för garaget som har pågått under en längre tid. Förhoppningsvis kommer tätningen nu vara fullgod.

Garantitiden är förlängd till våren 2011, varpå ny besiktning kommer att genomföras.

NCC har även beställt målning och uppsnyggning av källartrapphusen vid respektive hiss.

Saknar du din cykel?

Vi har nu tagit bort de cyklar där märktejpen inte hade tagits bort. Den som känner sig felaktigt bortrensad bör ta kontakt med styrelsen snarast.

Utrensning i garaget!

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 7 september 2009 att göra en genomgång av garage och cykelställ. Enligt gällande ordningsregler för garaget är det inte tillåtet att förvara material, däck eller annat som kan utgöra en brandfara.

Gemensamt förrådsutrymme!

Vi har nu gett alla tillträde till förrådsutrymmet (bredvid sophuset). Använd din ordinarie nyckel för att öppna dörren, när du behöver låna trädgårdsredskap eller annan gemensam utrustning.

Observera att förrådet ej får användas till förvaring av privata ägodelar!

Angående inbrott i garaget!

Natten mellan den 1:e och 2:e juni inträffade åter igen inbrott i vårt garage.


För att förhindra och försvåra fortsatta inbrott har styrelsen sedan tidigare tagit beslut om följande arbeten:

• Den inre garageporten är felvänd. Detta är ett konstruktionsfel som har åtgärdats av Crawford (som garantiarbete)
• Larm har monterats på yttre garageporten.
• Kameror har monterats i garaget. Förhoppningsvis kan vi därmed förstå hur förövarna tar sig in i garaget.

Men det är också viktigt att du som lägenhetsinnehavare hjälper till att minimera inbrottsrisken:

• Det är absolut förbjudet att förvara taggar (den blåa inpassagebrickan) & nycklar i sin bil!
• Skulle en tagg bli stulen/försvinna är det oerhört viktigt att meddela detta till styrelsen genast så att den kan spärras! Även om de flesta problemen med portarna ska vara åtgärdade är det fortfarande viktigt att vi alla är extra vaksamma med att porten alltid går ner. Se även till att dörrarna till garaget är ordentligt stängda.

Att tänka på:
• Töm bilen på synliga saker (en påse med godis kan misstas för att vara en påse med något värdefullt). (Värde för en inbrottstjuv kan vara något så trivialt som växelpengar eller cigaretter)
• Ser man något ring omedelbart 112. Pågående inbrott prioriteras. Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor, förslag eller synpunkter!