Kallelse till Föreningsstämma

Hej idag har styrelsen lagt ut kallelse till vår föreningsstämma den 24 maj 2023 kl 18:30 i var och ens brevfack. Lokal är Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund.

Är det någon som önskar få kallelsen elektronisk var god meddela detta till info@opalen.org så ser vi till att ni får kallelsen skickad till er elektroniskt.

/Styrelsen


Inlägget

Ishalka

Det  är idag 19 dec fläckvis väldigt halt på gården så se upp. Samma för hållande råder även på trottoarerna utanför huset.

Trädgårdsbord i soprum

Någon har slängt ett trädgårds/balkongbord i soprummet. Detta är inte tillåtet utan envar lägenhetsinnehavare har ett eget ansvar att transportera bort denna typ av avfall till en återvinningscentral. Föreningen har ställt bordet utanför soprummet för åtgärd.

Nya styrelseledamöter

Två  av de ordinarie styrelseledamöterna kommer att lämna styrelsen. Vi behöver därför nya  aspiranter till styrelsearbetet..

Du  behöver inte ha tidigare kunskap om styrelsearbete. Det lär du dig efterhand med entusiasm och god vilja.

Om du kan tänka dig göra en insats för vår förening kontaktar du vår valberedning. Det är antingen Per-Ola Börjesson, per.ola.borjesson@telia.com, tel0705-590104 eller Ulf Nilsson,  ulf.nilsson.lund@gmail.com, tel 0706-793427.

/Styrelsen

Motioner till årsmötet

Årets föreningsstämma/årsmöte kommer hållas i slutet av april. Vill ni motionera om något stort eller smått så lägg er motion i föreningens brevlåda eller skriv ett mail till info@opalen.org senast den 15 mars 2022.

Möss och råttor

Vi har under det senaste året har besök av möss och råttor på gården ( förråden) och i garage. Styrelsen har träffat avtal med Anticimex om bekämpning av skadedjuren men främst av råttorna. Det har sedan tidigare funnits två traditionella råttfällor i garaget men nu har även elektroniska råttfällor placerats ut på gården, en vid väggen mot Magasinet och en i porten mot Karl XII Gatan. Anticimex övervakar dessa två senare fällor elektroniskt och tömmer dem vid behov. Det kan noteras att vid renoveringen av fasad och uteplatser har inga råttbon hittats.

Föreningen har mössbekämpning anskaffat ett antal traditionella musfällor som vid behov kan avhämtas hos Paul Gullberg.

Om ni upptäcker råttor i garaget vill vi gärna att inrapporterar detta till styrelsen på info@opalen.org.  Styrelsen har även noterat att det förvaras djurfoder i förråd och garage. Vi vill på det bestämdaste avråda från att förvara djurfoder i dessa utrymmen då det lockar till sig möss och råttor.

Installation av laddboxar

Installation av laddboxar är planerad göras tisdag 31 aug – torsdag 2 sept.

Ni som har följande garageplatser 214/15, 217, 224/25 och vid pelaren plats 236 måste lämna utrymme så att elinstallatören kan komma åt montera laddboxarna på vägg och pelare.

 

Mvh/Styrelsen

Elkontakter balkonger-påminnelse

Hej som styrelsen tidigare har meddelat kommer de nya elkontakterna på balkonger och uteplatser testas på onsdag eller fredag denna veckan.

ifall ni vet om att ni inte är hemma och inte tidigare har givit styrelsen tillåtelse att använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter, så ser vi gärna från styrelsens sida att ni nu ger oss ett sådant tillstånd. Vet ni om att ni enbart är hemma endera onsdag eller fredag ser vi gärna att ni meddelar oss detta.

Vi vill ha meddelanden skickade till info@opalen.org.

 

Styrelsen

Test nya elkontakter balkonger.

Vi har tidigare meddelat att test av de nya elkontakterna på balkongeerna kommer göras nästa vecka, men inte vilka dagar detta skulle göras.

Nu vet vi att det kommer göras på onsdag den 4 och på fredag den 6 augusti.

Om ni inte är hemma  måste vi få tillgång till er lägenhet med hjälp av huvudnyckel. För att detta ska kunna göras måste styrelsen som tidigare meddelats ha tillstånd av er bostadsrättsinnehavare för att kunna gå in i er lägenhet. Det kan göras till info@opalen.org. Alternativt kan ni lämna nyckeln till en granne men även i detta fall måste styrelsen veta det. Även här kan meddelande lämnas till info@opalen.org.

Elektrikern har även meddelat att i några lägenheter var strömmen till balkongen påslagen. Det har medfört att nya elkontakter inte kunnat monteras. Det är extra viktigt att vi får tillgång till dessa lägenheter.

Styrelsen