Trafik och buller, skrivelse till kommunen

BussarBoende i BRF utmed Kung Oscars väg och Spolegatan har skickat en skrivelse till kommunen på grund av den planerade ökade trafiken speciellt bussar då Laurektiigatan skall reserveras för spårvagn. Många i vår bostadsrättsförening ser också bullret som ett bekymmer och vill inte att det skall öka ytterligare. Läs och begrunda och utnyttja Er möjlighet att påverka kommunens beslut. Klicka för att läsa skrivelsen