Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari – 2018
e-post: info@opalen.org
Eller i föreningens brevlåda i portgången.
Årsstämma beräknar vi hålla i mars-april månad 2018

/ Styrelsen