Gemensamt förrådsutrymme!

Vi har nu gett alla tillträde till förrådsutrymmet (bredvid sophuset). Använd din ordinarie nyckel för att öppna dörren, när du behöver låna trädgårdsredskap eller annan gemensam utrustning.

Observera att förrådet ej får användas till förvaring av privata ägodelar!