Tider för OVK

Beräknad ordning för rensning av ventilationskanaler samt reparation av spiskåpor och ventilationsdon:
Onsdag 16 okt A-trappan
Torsdag 17 okt B- och C-trappan
Fredag 18 okt Gemensamma utrymmen och ev i lägenheter där de inte kunnat komma in.

Obs! Det är obligatoriskt och man måste meddela om man har speciella önskemål om tid till Paul Gullberg och höra av Er om ni inte kan vara hemma.

Passersystemet och uppringning


Nu är funktionen inkopplad så att gäster kan släppas in. De trycker fram ert namn på displayen och sedan blir ni uppringd i er mobil eller det nummer ni angett. För att acceptera tillträde tryck på * (stjärna). Vill ni inte släppa in så tryck på # eller bara lägg på luren.

OVK

Ny omgång av obligatorisk ventilationskontroll 16-18 okt. Obligatoriskt att företaget kommer in vid denna. Kan ni inte vara hemma så lämna nyckel till någon i styrelsen. Närmare vilken dag och tid kommer senare.