Styrelsemöte

Information från styrelsemöte den 10 december 2013.

  • Ett fåtal platser är lediga i det yttre garaget
  • tre uppsägningar av garageplatser från den 1 jan 2014.
  • Inventering av trapparmatur, totalt 8 trasiga, främst i C-trappan. Skanska kontaktas.
  • Möte med NVS är inplanerat för att diskutera ev åtgärder på avloppssystemet.
  • Kontaktar Clifa för att åtgärda läckage i hängrännor
  • Diskuterar ev byte av webbhotell för hemsidan.
  • Planerar för individuell elavläsning i början av januari.
  • Nästa möte den 13 januari 2014