Valberedningens förslag till föreningsstämman

Valberedningens förslag till ny styrelse

Nils Hjertstrand, C11 – återstår 1 år (Vice Ordförande, ordinarie)

Johnny Lidholm, A41 – 2 år (Ordförande, ordinarie)

Carolina Larsen, A44 – 2 år (Serviceansvar, ordinarie)

Harriette Emilsson, C41 – 2 år (Sekreterare, ordinarie)

Jörgen Nilsson, C31 – 1 år (Kassör, ordinarie)

Oscar Monell, B22 – 1 år (Ordinarie)

Lennart Green, A11 – 1 år (Suppleant)

Valberedningens förslag till ny valberedning

Valberedningen föreslår inga förändringar: Ella Gholami-Hjertstrand och Agneta Lind.

För ovanstående förslag gäller att enskild medlem kan nominera annan person till styrelsen än de av valberedningen nominerade. Detta skall göras skriftligen och läggas i styrelsens brevlåda senast den 1 april 2011.

Åtgärder i garaget

Torsdagen den 3 mars kommer NCC:s entreprenörer att göra ytterligare garantiarbeten för att få torrt i garaget. Detta gäller den nordöstra väggen. De som har sina bilar där behöver flytta dem under dagen.