Ingen avgiftshöjning per den 1 Jan 2021

Styrelsen har 2020-05-27 aviserat om en höjning av månadsavgiften för lägenheterna per den 1 Jan 2021. Bedömningen gjordes med hänsyn till kända ekonomiska faktorer inför fasadrenoveringen.

Då försäkringsersättningen för felaktigheter i fasaden blev betydligt större än vad styrelsen kände till i maj bedömer vi nu att ingen avgiftshöjning behövs per den 1 Jan 2021.