Information angående garaget!

NCC rapporterar idag, 2010-05-10, att man har avslutat de garantiåtgärder för garaget som har pågått under en längre tid. Förhoppningsvis kommer tätningen nu vara fullgod.

Garantitiden är förlängd till våren 2011, varpå ny besiktning kommer att genomföras.

NCC har även beställt målning och uppsnyggning av källartrapphusen vid respektive hiss.

Saknar du din cykel?

Vi har nu tagit bort de cyklar där märktejpen inte hade tagits bort. Den som känner sig felaktigt bortrensad bör ta kontakt med styrelsen snarast.