Ersättning av Gar-Bo till fasaden

Mycket glädjande har Gar-Bo beslutat att ersätta 70% av offertkostnaden mot tidigare beviljade 30%.

Våra jurister tittar på om vi kan få ersättning av Paulsson för övrig del.

 

Vi återkommer när vi vet mer om fasadarbetets start m.m.

Laddare för elbil i garagen

Det blir allt mer efterfrågat att kunna ladda sin bil i våra garage. För något år sedan installerade föreningen 2 dubbla laddare för att vi skulle lite se om det fanns intresse, lära oss lite om tekniken m.m. Efterfrågan har ökat mycket bara på detta år och flera önskar nu att kunna ladda sina bil eller kommande bil.

Att utnyttja de 2 befintliga aggregaten har dock visat sig svårt då föreningen inte kan kräva att enskild medlem byter parkeringsplats till förmån för den som behöver utnyttja laddare. Det finns ofta goda skäl till detta men kanske inte alltid. I alla fulla fall så gjorde styrelsen här en missbedömning vid den första installationen och känner att det inte är en framkomlig väg att i flera omgångar installera få laddare och lägga ned mycket arbete på byten av parkeringsplatser. Dessutom gör styrelsen bedömningen att det blir dyrare att installera i många omgångar. För närvarande utgår också bidrag från staten för installation, något som inte helt säkert kommer att finnas kvar om några år.

På styrelsemöte 19 oktober har därför beslutats att utreda möjligheten att förse samtliga platser i garagen med laddare. Vi vet i dagsläget inte om detta är möjligt, inte heller helt vad det kommer att kosta. Därför skall underlag tas fram för beslut på ordinarie föreningsstämma i vår.

OVK-köksfläktar

Fläktmotorerna i A- och C-trapporna är nu reparerade och nu ska fläktarna fungera igen

I B-trappan behöver styrutrustningen bytas ut. Den är beställd varför det dröjer ytterligare en tid innan köksfläktarna i denna uppgång fungerar.

Container

Från fredag 23 oktober (kl 06:00) till måndag den 26 oktober kommer gästparkeringen vara avstängd.

En större container kommer att placeras där för att vi bl a ska kunna bli av med de övergivna cyklarna.

Vi passar även på att ansa och sköta om vår gård lördag den 24 oktober kl 13 – 16 och utnyttjar containern även för detta. Hjälp gärna till men följ FHM:s regler och rekommendationer. Med hänsyn till pandemin hoppar vi över korvgrillning och fika denna gång.

Passa också på kasta eget skräp ( dock ej elektronik eller farligt avfall).

Fläktsystemen

Vid kontroll av ventilationen havererade fläkten i B-trappan. Denna styr spiskåporna, vilket innebär att dessa inte fungerar just nu. Reparation är beställd. Tyvärr innebär det också att injusteringen i B-trappan måste skjutas fram, till efter att fläkten är reparerad. Likaså har nu fläkten i C-trappan stannat, även där är reparation beställd och i A-trappan behöver också fläkten renoveras även om den enligt uppgift snurrar ännu.