Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: Tisdag 30 juni 2020 kl. 18:30
Lokal: Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Fasadrenoveringen
a) Presentation av offerter
b) Beslut från försäkringsbolaget Gar-Bo (eventuellt)
c) Kostnaden för föreningen
d) Finansieringen
e) Tidsplan
f) Frågor
9. Stämman beslutar om styrelsen får mandat att välja vilken offert som ska antas och hur renoveringen ska finansieras.
10. Stämmans avslutande

Vi kommer att försöka få till en lösning så att stämman kan följas via Internet
Återkommer med detaljer om detta.

Lund den 11 juni 2020
Styrelsen

Storstädning av garage

 

  • Måndag 22 juni städas det nedre
  • Tisdag 23 juni städas det övre garaget

Vi har inte städat ordentligt på många år och det behövs verkligen. Vi hoppas på allas förståelse och hjälp. Städningen omfattar skurning av golv och rengöring av rör, armaturer m.fl. ställen där damm kan samlas.

För att möjliggöra städarbetet måste de respektive garagen hållas så tomma som det bara är möjligt.

Ställ därför din bil eller annat fordon på annan plats under den dag som är aktuell för din p-plats.

Tack på förhand
/Styrelsen