Information om vår fastighet

infoEn arbetsgrupp arbetar på styrelsens uppdrag med att undersöka de fel och brister som finns i vår fastighet. För Er som var på årsmötet minns ni säkert också diskussionen som var då.
Det finns ytterligare en del information att samla in och därefter kan arbetsgruppen ge styrelsen den samlade bilden och styrelsen planerar då att kalla till ett informationsmöte. Detta blir har nu blivit något försenat och sannolikt efter nyår.
Det kan nämnas redan nu att inget egentligen talar för allvarliga fel i fastigheten.
Arbetsgruppen lägger ned ett stort arbete vilket vi är mycket tacksamma för.

Styrelsen