Gästparkeringen avstängd

NCC kommer att utföra markarbeten på grusparkeringen på baksidan där föreningen har sina gästparkeringar. I ett första skede kommer platserna att vara otillgängliga preliminärt fram till mitten av nästa vecka, alltså kring 20 juli.

Inga ersättningsplatser har erbjudits föreningen.

/ Styrelsen