Fasaden

Måndag den 8 mars kommer Henda Bygg AB börja resa byggnadsställningar på utsidan av fastigheten.