Påminnelse elementfilter

Endast 20 lgh av 56 har anmält att de vill ha nya filter!

Ni glömmer väl inte att beställa elementfilter före 16 december. Tänk på att dessa bör bytas årligen för en god innemiljö.

Maila till ordforande@opalen.org

/styrelsen

Välkommen Jenny Ekberg

”It is an honour to present our latest member Jenny Ekberg…”
”Det är en ära att presentera vår senaste medlem Jenny Ekberg…”

Välkommen till Lunds noblaste förening, alltså helt objektivt!

Garageplatser lediga

Vi har garageplatser lediga. Sprid gärna detta till vänner. Prismässigt är våra garage billiga och hittills har vi  inte annonserat öppet utan spridit budskapet om våra platser informellt. Vi försöker i första hand fortsätta med detta.

/styrelsen