Välkommen Jenny Ekberg

”It is an honour to present our latest member Jenny Ekberg…”
”Det är en ära att presentera vår senaste medlem Jenny Ekberg…”

Välkommen till Lunds noblaste förening, alltså helt objektivt!