Vill du bli styrelseledamot?

Det är snart årsmöte och då skall val av styrelse ske. Vi behöver en till ny styrelseledamot. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller har förslag på nya styrelsemedlemmar så hör av dig till valberedningen (se nedan). Det har varit lite svårt att få tillräckligt många att ställa upp så så var gärna frimodig att höra av dig. Vi bör alla hjälpa till med att sköta vår trevliga fastighet och med den situation vi har nu så är det extra angeläget att hitta personer som vill sitta i styrelsen en period.

Vår styrelse tar ett stort ansvar utöver styrelsearbetet och utför många arbetsuppgifter. Exempel på styrelsens nuvarande arbetsuppgifter: ordf., kassör, information till oss medlemmar, nyckel- och tagghantering, skyltar, teknikansvar, serviceansvar, webansvar (hemsida) och trädgårdsansvar. Att betala räkningar och göra bokslut är däremot utlagt på entreprenad.

Valberedningen för Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund.
Per Ola Börjesson, lägenhet C22, telefon 0705590344