Spolning av stammarna – Nycklar till lägenheterna

spolningAngående spolning 5, 6 resp 7 april.

 

 

För er som inte har möjlighet att vara hemma så har följande innehavare anmält att de kan ta hand om er nyckel:

I A-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Ann Olsson
i B-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Olof Wärneryd
i C-trappan kan medlemmarna lämna nycklar till Agneta Marke Lind/Sven Marke
Nycklar bör lämnas i kuvert med tydligt angivet vilken lgh de tillhör.
ordförande Jörgen Nilsson